Toll Free: (800) 790-3680

Irish Phrases

Meeting People
Dia duit: Hello. (Literally: God to you.)
Dia's Muire duit: Reply to hello.(Literally: God and Mary to you.)
Cén t-ainm atá ort?: What is your name?
Éamonn atá orm: Éamonn is my name.
Cad is ainm duit?: What is your name?
Síle is ainm dom: Síle is my name.
Cé hé sin?: Who is he?
Sin é Seán: He is Seán.
Cé hí sin?: Who is she?
Sin í Máire: She is Máire.


How are you?
Cén chaoi a bhfuil tú?: How are you? (Connemara)
Caidé mar tá tú?: How are you? (Ulster)
Conas tá tú?: How are you? (Munster)
Tá mé go maith: I am good.
Tá mé go hiontach: I am wonderful.
Tá mé go dona: I am (feeling) badly.
Tá mé tinn: I am sick.
Tá tinneas cinn orm: I have a headache.
Tá tuirse orm: I am tired.

 

Get Quote


Plesantries
Ma's é do thoil é: Please.
Le do thoil: Please.
Go raibh maith agat: Thank you.
Tá fáilte romhat: You're welcome.
Ná habair é: Don't mention it.
Dia linn: God bless you. (After a sneeze)
Buíochas le Dia: Thank God.
Gabh mo leithscéal: Excuse me.
Cén fáth?: Why?
B'fhéidir: Maybe.
Bí ciúin: Be quiet.
Is dóigh liom: I suppose.
Is cuma liom: I don't care.
Maith go leor: Good enough / O.K.
Go n'éirí an t-ádh leat: Good luck.


Eating
Is maith an t-anlann an t-ocras: Hunger is a good sauce.
An bhfuil ocras ort?: Are you hungry?
Níl. Ach tá tart orm: No, but I am thirsty.
Cuir chugam an siúcra, le do thoil: Pass me the sugar, please.
An bhfuil spúnóg agat? Tá. (Níl.): Do you have a spoon? Yes. (No.)
Agus cuir chugam an bainne, le do thoil: And pass the milk, please.
An bhfuil gabhlóg agus scian agat?: Do you have a fork and knife?
Cá bhfuil an salann?: Where is the salt?
Tabhair dom an t-uisce, le do thoil: Give me the water, please.
An maith leat beoir?: Do you like beer?
Is maith liom: I like it.
Ní maith liom: I do not like it.
Is fearr liom beoir: I prefer beer.
Is fuath liom fíon: I hate wine.
Is breá liom caife: I love coffee.
Ar mhaith leat cupán tae?: Would you like a cup of tea? (Literally:
Would a cup of tea be good with you?)
Ba mhaith liom: Yes. (Literally: It would be good with me.)
Níor mhaith liom: No. (Literally: It would not good with me.)
An ólann tú sú oráiste?: Do you drink orange juice?
Ólaim: Yes. (Literally: I drink...)
Ní Ólaim: No. (Literally: I do not drink...)
An itheann tú císte?: Do you eat cake?
Ithim: Yes. (Literally: I eat...)
Ní ithim: No. (Literally: I do not eat...)
Tá an bia go han-mhaith: The food is very good.
Bhí na béilí ar fheabhas: The meals were excellent.
An mbeidh cupán tae (caife) agat?: Will you have a cup of tea (coffee)? (Literally: Will there be a cup of tea [coffee] at you?)
Beidh, go raibh maith agat: Yes, thank you. (Literally: There will be a cup of tea [coffee] at me. May goodness be at you.)
Ní bheidh: No. (Literally: There will not be a cup of tea [coffee] at me.)


In the classroom
Tar isteach: Come in.
Suí síos: Sit down.
An dtuigeann tú?: Do you understand?
Tuigim: I understand.
Ní thuigim: I do not understand.
An bhfuil a fhios agat?: Do you know? (A fact, not a person.)
Tá a fhios agam: I know.
Níl a fhios agam: I do not know.
Conas a dearfá_________ as Gaeilge?: How do you say_________ in Irish?
Bain triail as: Try it.
Abair go mall é, ma's é do thoil é: Say it slowly, please.

Irish Translation Articles:

Translation Services USA® is the registered trademark of Translation Services USA LLC